Autoři a sponzoři


Generální sponzor OLYMPUS C&S s.r.o. Napište nám

URČENÍ

Videoatlas bezobratlých živočichů a prvoků je multimediální encyklopedie na CD ROM určená pro zájemce o přírodní vědy všech věkových kategorií. CD-ROM lze provozovat na běžných multimediálních osobních počítačích (zvuková karta, CD mechanika, 8 MB RAM, jakákoliv verze 16 a 32 bitových Windows, nikoliv 64 bitových!).

Zvětšit obrázek

ROZSAH

V rámci téměř 300 videoklipů trvajících celkem 1 hodinu jsou ukázány životní projevy vybraných prvoků a bezobratlých živočichů náležejících do všech systematicky důležitých skupin. Ke každému z přibližně 500 ve videoklipech představených živočišných zástupců přináleží celá řada doplňujících informací. Kromě popisu zástupce a jeho systematického zařazení a charakteristiky systematických skupin jsou uvedeny i další informace jako např. vědecký, český, slovenský, anglický a německý název, velikost, způsob pohybu a typ rozmnožování, preferovaný biotop a životní prostředí, způsob výživy a typ potravy apod.

Pro potřeby ZŠ uvádíme zjednodušený živočišný systém s vybranými zástupci, kteří jsou zmiňováni v učebnicích přírodopisu a zoologie. Ve všech textech se vyskytují zvýrazněná slova, která jsou hypertextově spojena s bližším vysvětlením pojmu, s popsanou ilustrační kresbou (kterých je více než 1000), s charakteristikou systematické skupiny, s jiným zástupcem nebo s další nějak související informací. Každý zástupce je zařazen do živočišného systému, kterým lze snadno procházet.

OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

Ovládání encyklopedie je uživatelsky velice přívětivé. Řada tlačítek ve spodní části obrazovky umožňuje rychlé přepínání mezi stránkami, ale i návraty zpět. Vyhledávat lze podle názvů zástupců, jejich vlastností (i kombinace vlastností), nebo použitím fulltextového vyhledávání v rámci všech textů. Mezi zástupci lze snadno procházet, tj. zobrazovat informace o jednom zástupci po druhém, vracet se zpět k dříve prohlédnutým zástupcům či definicím pojmů a ilustračním obrázkům. V popisech klipů jsou jmenovány i rostliny s jejich systematickým zařazením, u některých z nich i s doplňující fotografií.

ČLÁNKY A RECENZE

Potvrzení o registraci    Ocenění PC WORLD TOP PRODUKT   Tip časopisu Počítač pro každého   Ocenění CHIP Tip - prosinec 2001

Prohlédnout si Potvrzení o registraci
schváleno MŠMT jako výukový a vzdělávací software
 „… Atlas obsahuje řadu přehledně a systematicky zpracovaných informací …“

Prohlédnout si celý článek
ohodnoceno jako PC WORLD TOP PRODUKT
 „… pokud patříte mezi milovníky přírody či zájemce o biologii na kterémkoliv stupni odbornosti, tento jedinečný titul vám nesmí chybět …“

Prohlédnout si celý článek
ohodnoceno 10 body (z deseti možných)
uděleno ocenění CHIP Tip
„… více než hodina videoklipů ukazuje 500 zajímavých příslušníků této části přírody …“

Prohlédnout si celý článek
ohodnoceno oceněním Tip PPK
„… za cenný informační obsah a jeho zpřístupnění široké veřejnosti …“
„… pokud chcete vidět medvěda nebo lva, navštívíte zoologickou zahradu. Kde se ale seznámit s měňavkou, roupem, štírem a mnoha dalšími tvory? …“

Prohlédnout si celý článek
„… multimediální encyklopedie může o největší živočišné říši poučit nejen školáky a jejich učitele, ale i ostatní milovníky biologie …“

Prohlédnout si celý článek
„Videoatlas je světovým unikátem“

Prohlédnout si celý článek
„… jako učitele-biologa mne tento CD-ROM nadchnul. Našel jsem na něm 60 minut unikátních záběrů nespočtu živočišných druhů a promyšlené propojení s mnoha dalšími informacemi …“

Prohlédnout si celý článek
„… mnohaletý přípravný materiál Josefa Reischiga dospěl do stadia multimediální encyklopedie …“

Prohlédnout si celý článek
„… encyklopedie, která nemá na světě obdoby …“

Prohlédnout si celý článek
rozhovor s Doc. RNDr. Josefem Reischigem, CSc. - vedoucím autorem encyklopedie

UKÁZKY Z CD-ROMu
 


Obrazovka zástupce (sasanka vznešená)
s popisem 
 


Obrazovka zástupce (bodalka tse tse)
se základními informacemi 


Okno se schématem pitvy hlemýždě zahradního
 


Okno s ilustrační kresbou hrotnatky obecné


Okno pro fulltextové vyhledávání s heslem "pavouk"
 


Obrazovka úplného živočišného systému


Obrazovka s abecedním seznamem zástupců


Okno s ukázkou vyhledávání podle vlastností
 


Obrazovka s charakteristikou biotopu tekoucích vod

 


© 2011 MANTIS, Plzeň 326 00, Částkova 93