Videoatlas bezobratlých živočichů - hlavní stránka                   Autoři a sponzoři


 

Obrazovka s charakteristikou biotopu tekoucích vod

Pomocí tlačítek vlevo a vpravo lze přepínat mezi osmi základními biotopy. V textové části jsou vyjmenovány rostliny charakteristické pro určitý biotop. Pokud je jméno rostliny zvýrazněno, lze kliknutím zobrazit její fotografii.

  

 

 © 2004 MANTIS, Plzeň 326 00, Částkova 93