Logo firmy MANTIS - skok na domácí stránku


Přehled bezobratlých živočichů

Scénář a režie: Doc. RNDr. J. Reischig, CSc.
Trvání filmu: 34 minut
Výrobce: MANTIS
Cena: 495 Kč

Na I. ročníku festivalu edukativní tvorby Edukacio H (1992) získal Cenu za nejlepší doplňkový didaktický materiál. Získal též sponzorskou cenu časopisu Věda, technika a my. V roce 1993 výběrová komise Academia filmu Olomouc nabízený pořad zařadila do hlavní soutěže v oboru přírodních věd.
Stručný obsah videopořadu:
Videopořad je sestaven tak, že po názvu každého kmene jsou za pomoci schémat a obrázků připomenuty jeho hlavní znaky. Pak následují často zcela unikátní záběry z jejich života. Je ukázáno více než 50 druhů bezobratlých živočichů, kteří jsou v pořadu zachyceny při různých životních projevech (např. při přijímání potravy, vylučování, pohybu, kopulaci, kladení vajíček a pod.). Při natáčení byla použita nejmodernější mikroskopická i makroskopická technika vyrobená světoznámou firmou OLYMPUS. U druhově nejpočetnějšího živočišného kmene členovců jsou ukázány i metody jejich sběru. Vzhledem k délce pořadu a množství prezentovaných živočichů doporučujeme ho zařazovat do výuky po tématických celcích s délkou okolo deseti minut. Skladba pořadu to dovoluje.

Přehled bezobratlých živočichů Komáři Prvoci - bičíkovci Pampeliška Průběh meiózy