Logo firmy MANTIS - skok na domácí stránku


Zygotické kombinace

Program demonstruje platnost Mendelových genotypových zákonů, které se uplatňují při vzniku zygot. Program lze použít při expozici nového učiva, při praktických demonstracích platností základních genotických zákonů. Dále při zadávání nebo řešení problémových úloh v rámci samostatné práce žáků. Navíc lze výsledky vygenerované počítačem ověřovat experimentálním křížením rostlin či živočichů při zájmové činnosti studentů. Po zadání genotypu rodičů počítač vygeneruje všechny teoreticky možné zygotické (tzn. diploidní) genotypové kombinace potomků. Poté se s využitím rozvětvovací metody na obrazovce objeví kromě všech zygotických kombinací i jejich štěpný poměr vyjádřený v procentech. V další části programu je možné zadat počet náhodně vzniklých potomků z již zadaných diploidních genotypů rodičů. K demonstraci nezávislé segregace genů do zygot je využito generátoru náhodných čísel. Na závěr program umožní porovnat frekvence empiricky vzniklých zygotických genotypových kombinací s teoretickými frekvencemi.