Logo firmy MANTIS - skok na domácí stránku


Polygenní dědičnost

Program polygenní dědičnost umožňuje sledovat distribuci genotypových a fenotypových hodnot znaku u potomků rodičů, jejichž genotypy a tím i fenotypové hodnoty znaku předem zadáte.Dále zadáte typ polygenní dědičnosti (aditivni nebo multiplitativní ), počet polygenů (max.9) a variační šíři fenotypových hodnot znaků. Pokud je to třeba, lze zadat i další parametry. Program Vám pak navrhne genotypy a vypočítá jim odpovídající fenotypové hodnoty znaků rodičů.Tyto však můžete v zadaném rozsahu libovolně měnit. Dále zvolíte počet potomků a pokud je třeba i prahovou hodnotu znaku. Po spuštění křížení se Vám na obrazovce postupně objeví nejdříve teoretické, pak experimentální (počítačem náhodně vygenerované) genotypové a fenotypové hodnoty potomků. Tyto lze znázornit graficky nebo číselně v tabulkách, kde jsou též vypočítány průměry a směrodatné odchylky, které pak lze využít při následném statistickém zpracování. Lze porovnávat jednak jednotlivé soubory potomků vzniklých opakovaně ze stejných rodičovských párů a jednak při změněných vstupních datech. Doporučujeme měnit typ polygenní dědičnsti, genotypy rodičů,počty polygenů,koeficienty dědivosti, variační šíře apod. Demonstrační příklady (např. dědičnost: pigmentace pokožky, IQ, výška a hmotnost člověka a pod.) Vám mnohé objasní a dodají inspiraci při zadávání úloh.