Logo firmy MANTIS - skok na domácí stránku


DNA diagnostika

Program simuluje náhodné štěpení DNA rodičů na jednotlivé fragmenty (restrikty), které jsou označeny příslušným písmenem. Štěpení i pozice sondy jsou znázorněny na obrazovce. Na simulované elektroforéze jsou restrikty rozděleny podle délek buď náhodně nebo ve všech možných teoretických kombinacích u potomků. Elektroforetický záznam vždy přísluší jedinci, znázorněnému výše genealogickou symbolikou. Po jeho vytisknutí lze pak doplnit, který ze členů rodiny je nemocný a jakým typem choroby trpí. Úkolem studentů je zjistit, zda rodina je informativní, se kterým restriktem je segregován patologický gen, případně stanovit prognózu pro potomky vytypovaného manželského páru.