Logo firmy MANTIS - skok na domácí stránku


Trvalé mikroskopické preparáty

prepar.gif

Preparáty v sadách určených pro ZŠ a SŠ vhodně doplňují probíranou látku na uvedených typech škol. Pomocí preparátů lze mj. demonstrovat průběh mitózy a meiózy, parazity člověka, buňky bakterií, hub, rostlin a živočichů, včetně jejich tkání a pletiv. Dále průběh mitózy a meiózy.
Pouze doprodej zásob, aktuální seznam dostupných mikropreparátů k objednání je zde, cena jednoho preparátu 99 Kč.

Ukázkové seznamy mikropreparátů v sadách:

ZŠ 104 Základní mikropreparáty z biologie pro ZŠ
1) Chlup savce
2) Pero ptáka
3) Šupina ryby (ktenoidní nebo cykloidní)
4) Křídlo hmyzu
5) Noha hmyzu
6) Ektoparazit člověka (klíště obecné nebo veš dětská)
7) Buchanka
8) Perloočka
9) Žížala obecná, škrkavka nebo pijavka, příčný řez
10) Radula hlemýždě
11) Škeble rybničná, glochidium
12) Trepka velká nebo směs nálevníků
13) Nálev, kapkový preparát
14) Váleč, Volvox aureus, polotrvanlivý preparát
15) Krevní nátěr, obojživelník nebo ryba
16) Chrupavka nebo kost, řez
17) Srdeční sval nebo příčně pruhovaný sval, řez
18) Ledvina nebo nadledvina, řez
19) Řasa šroubatka, polotrvanlivý preparát
20) Houby rouškaté, řez plodnicí
21) Pokožka listu, tulipán zahradní
22) Stonek, příčný řez, podražec
23) Zdřevnatělý stonek, podélný nebo příčný řez
24) Poupata krytosemenné rostliny, řezy varia
25) Mitóza v buňkách kořínku cibule, roztla

SŠ 104 Základní mikropreparáty z biologie pro SŠ
1) Bakterie - koky
2) Bakterie - tyčinky
3) Bakterie - spory nebo pouzdra
4) Bakterie - směs
5) Sinice - polotrvanlivý preparát
ŘÍŠE PROTISTA - (JEDNOBUNĚČNÍ EUKARYOTA)
6) Protista - řasy (krásnoočko nebo měňavka)
7) Protista - rozsivky
8) Protista - kvasinky
9) Protista - parazitičtí prvoci (krvinkovky nebo bičenky nebo trypanozómy aj.)
ŘÍŠE FUNGI - (HOUBY)
10) Plísně (např. Penicillinum, Mucor, Aspergillus nebo Trichphyton aj.)
12) Plodnice houby (stopkovýtrusé nebo vřeckovýtrusé)
ŘÍŠE PLANTAE - (ROSTLINY)
13) Epidermis - list nebo suknice cibule
14) Velmi tenký příčný řez rostlinou (list pšenice, fazole nebo semeno jablka)
15) Příčný řez stonkem (např. kukuřice, šmel nebo brukev aj.)
16) Výtrusy nebo pylová zrna
ŽIVOČIŠNÉ TKÁNĚ
17) Kůže s vlasy nebo s chlupy
18) Hyalinní chrupavka, řez
19) Kost nebo kloubní pouzdro, řez
20) Krevní nátěr - savec
21) Jazyk, řez
21) Zažívací trakt, řez (jícen, žaludek nebo střevo)
22) Dýchací systém, řez (trachea nebo plíce)
23) Játra, řez
24) Spermie - muž
25) Nervová tkáň, řez (mozek nebo mozeček)

G 108 Mikropreparáty - mitóza a meióza
CYTOGENETIKA
1 - 5) Mizóza - (meristémy rostlin nebo živočišné buňky např. z kultur)
6 - 7) Lidské chromozómy (karyotypy člověka)
8 - 15) Meioza - spormatogeneze sarančat
16 - 25) Meioza - pylové mateřské buňky lilie


Ukázky po řadě zobrazují: směs sinic, příčný řez vzdušným kořenem, reliéf povrchu listu, plíseň Rhizopus stolonifer, radiolaria, blechu, obří chromozómy, neurony z mozkové kůry