Plodnice rouška

stopkovýtrusná houba; příčný řez

  60x

NH

© 2014 MANTIS, Plzeň 326 00, Částkova 93
 
MANTIS