MANTIS
line1x26.jpgSeznam s malými náhledy Seznam textový  Mikrofotografie z biologie pro ZŠMikrofotografie z biologie pro SŠVybraní zástupci EUBACTERIA a FUNGIŽivočišné buňky a tkáněRostlinné buňky a pletivaChromozómy - obří a lidskéMitóza a meiózaVybraní parazité
 

Aspergillus

kropidlák; A. fumigatus; kotonova modř

800x

Bakterie

vzdušné mikroby

3000x

Bakterie

vzdušné mikroby

1500x

Bakterie

vzdušné mikroby

1800x

Bakterie

vzdušné mikroby; Gramovo barvení

1500x

Blecha

Aphaniptera; totální preparát

60x

Brzlík

savec; Thymus

150x

C - metafáze

roztlak; meristém kořínků; cibule

2000x

C - metafáze

roztlak; meristém kořínků; cibule

2000x

PL

C - metafáze

roztlak; meristém kořínků; Vicia faba

1500x

C - metafáze

roztlak; meristém kořínků; Vicia faba

1500x

PL

C - metafáze

roztlak; meristém kořínků; Vicia faba

1500x

NH

Candida

C. albicans; barveno podle Grama

1200x

NH

Candida

C. albicans; barveno podle Grama

1500x

Corynebacterium

C. pseudodiphteriae; barveno podle Grama

1500x

Cyanobacteria

sinice - směs; dobarveno; polotrv. prep.

1200x

Nom

Cyanobacteria

sinice; nativní preparát

400x

Nom

Dvanácterník

příčný řez; Hematoxylin eosin

290x

Epidermis

pokožka suknice cibule; suchá

150x

Nom

Epidermis List

otiskový preparát; spodní pokožka; lípa

600x

Nom

Epidermis List

otiskový preparát; spodní pokožka; lípa

300x

Nom

Epidermis List

otiskový preparát; svrchní pokožka; lípa

600x

Nom

Epidermis List

otiskový preparát; svrchní pokožka; lípa

300x

Nom

Escherichia coli

gramnegativní tyčinky

3000x

NH

Escherichia coli

gramnegativní tyčinky

3000x

Escherichia coli

gramnegativní tyčinky

3000x

NH

Eubacterie

Bacilus subtilis

3000x

Eubacterie

Micrococcus luteus

3000x

Eubacterie

Micrococcus luteus

3000x

NH

Eubacterie

mixed

1500x

Eubacterie

mixed

1500x

NH

Eubacterie

mixed; dobarvení spór zeleně

1800x

Eubacterie

pouzdra bakterií negativně

1800x

Eubacterie

z jogurtu

2000x

NH

Euglena sp.

krásnoočka

4000x

NH

Foraminifera

dírkonožci; směs

150x

Nom

Fusarium solani

Deuteromycetes z mikrokultury; kotonova modř

600x

NH

Giardia

G. intestinalis

3000x

Hladký sval

podélný řez hladkým svalem; střevo píčný řez

520x

Hlemýžď zahradní

Helix pomatia; jazýček (radula)

300x

Nom

Hyalin. chrupavka

řez; savec

600x

Chlup savce

Mammalia

150x

Nom

Chrysophyta

rozsivky - křemelina

960x

Játra

příčný řez; Hematoxylin eosin

180x

Jazyk

řez; člověk

150x

Jazyk

příčný řez; Hematoxylin eosin

180x

Jehlicový list

příčný řez; borovice černá; Pinus nigra

150x

Nom

Jehlicový list

příčný řez; borovice černá; Pinus nigra

150x

Pol

Karyotyp

Homo sapiens; 45,XY t13/14

2000x

Karyotyp

Homo sapiens; 45,XY t13/14

2000x

NH

Karyotyp

Homo sapiens; 46,XY t1/17

3000x

NH

Karyotyp

Homo sapiens; 46,XY t15/20

2000x

Karyotyp

Homo sapiens; 46,XY t15/20

2000x

NH

Karyotyp

Homo sapiens; 47,XXY, Klinefelterův syndrom

2000x

Karyotyp

Homo sapiens; 47,XXY, Klinefelterův syndrom

2000x

NH

Karyotyp

Homo sapiens; 47,XY +21, Downův syndrom

1500x

Karyotyp

Homo sapiens; 47,XY +21, Downův syndrom

2400x

Karyotyp

Homo sapiens; muž; 46,XY

2000x

Karyotyp

Homo sapiens; muž; 46,XY

2000x

NH

Karyotyp

Homo sapiens; žena; 46,XX

2400x

Karyotyp

Homo sapiens; žena; 46,XX

2400x

NH

Karyotyp

Homo sapiens; žena; 46,XX

2400x

Klíště obecné

Ixodes ricinus; imago; Homo sapiens

150x

Nom

Klíště obecné

Ixodes ricinus; imago; Homo sapiens; hlava

300x

Nom

Klíště obecné

totální preparát; larva a část vajíčka

150x

Nom

Kloubní hlavice

řez; hematox. piknoindigokarmín

300x

Komár Aedes

se všenkou

16x

Komár Aedes

se všenkou

10x

Komár pisklavý

Culex pipiens; totální preparát; larva

20x

Kořen

příčný řez; vikev bob

150x

Kost

příčný výbrus; člověk

180x

Kost

příčný výbrus; člověk

20x

Kost

příčný výbrus; člověk

180x

Nom

Kost

příčný výbrus; člověk

180x

Pol

Kost

příčný výbrus; pták

300x

PL

Krásnoočko

4000x

Nom

Krevní nátěr

člověk; Mammalia; Giemsa

600x

Nom

Krevní nátěr

obojživelníci; Amphibia; Giemsa

1200x

Nom

Krevní nátěr

obojživelníci; Amphibia; Giemsa

600x

NH

Krevní nátěr

ptáci; Aves; Giemsa

1200x

Nom

Křídlo

motýli; Lepidoptera

300x

Nom

Křídlo

moucha domácí; Musca domestica

150x

Nom

Křídlo

včela medonosná; Apis mellifera

150x

Nom

Kůže s chlupy

myš domácí

300x

Kůže s vlasy

150x

Kvasinky

Saccharomyces cerevisiae

600x

Ledvina

kůra ledvin; člověk

300x

Leishmania trop.

z kultury; Giemsa

3000x

List

polosilný řez

800x

Lístek

rašeliník; dobarveno

1200x

Nom

Meióza

pylové mateřské buňky lilie, A II,T II

800x

NH

Meióza

pylové mateřské buňky lilie, A II,T II

800x

PL

Meióza

pylové mateřské buňky lilie, diakineze

1500x

Meióza

pylové mateřské buňky lilie, diakineze

2000x

PL

Meióza

pylové mateřské buňky lilie, konec dělení

1500x

Meióza

pylové mateřské buňky lilie, M I,A I

1500x

NH

Meióza

pylové mateřské buňky lilie, M I,A I,T I

1500x

NH

Meióza

pylové mateřské buňky lilie, M II,T II

1500x

NH

Meióza

pylové mateřské buňky lilie, pachytene

1500x

NH

Meióza

pylové mateřské buňky lilie, zygotene

1500x

Meióza

pylové mateřské buňky lilie, zygotene

1500x

NH

Meióza

varlata sarančí, diakineze

600x

Nom

Meióza

varlata sarančí, diplotene

1200x

Nom

Meióza

varlata sarančí, M I, M II

300x

Nom

Meióza

varlata sarančí, P II M II

1200x

Meióza

varlata sarančí, zygotene A I

600x

Nom

Meióza

varlata sarančí, zygotene,pachytene

1200x

Nom

Meióza

varlata sarančí, zygotene,pachytene,M II

600x

NH

Meióza

varlata sarančí, zygotene,pachytene,P II

300x

Nom

Měňavka

Entamoeba histolitica

1500x

Microsporum

M. gypseum z mikrokultury; kotonova modř

600x

NH

Mícha

dolní konec; králík divoký

300x

Mícha

příčný řez; krysa

40x

Mitóza

roztlak; meristém kořínků; cibule

600x

Mitóza

roztlak; meristém kořínků; cibule,P,A

1500x

Mitóza

roztlak; meristém kořínků; cibule,P,M,A

800x

Mitóza

roztlak; meristém kořínků; cibule,P,M,A,T

600x

Mitóza

roztlak; meristém kořínků; Vicia faba

300x

Mitóza

roztlak; meristém kořínků; Vicia faba,A,P

1500x

Mitóza

roztlak; meristém kořínků; Vicia faba,A,P

1500x

NH

Mitóza

roztlak; meristém kořínků; Vicia faba,A,T

1500x

Mitóza

roztlak; meristém kořínků; Vicia faba,A,T,P

1500x

PL

Mitóza

roztlak; meristém kořínků; Vicia faba,P,M

1500x

Mitóza

roztlak; meristém kořínků; Vicia faba,T

2000x

Mitóza

roztlak; meristém kořínků; Vicia faba,T

2000x

PL

Mitóza

varlata sarančí, spermatogonie

1500x

PL

Mízní uzlina

savec

600x

Nom

Motolice

cerkarie

200x

PL

Motolice

Dicrocoelium lanceolatum

60x

NH

Motolice

Schistostoma sp.; vajíčko v játrech

600x

Nom

Mozeček

příčný řez; Hematoxylin eosin

110x

Mozek

krysa

20x

Mozek

příčný řez; Hematoxylin eosin

110x

Noha

moucha domácí; Musca domestica

150x

Nom

Noha

mravencovití; Formicidae

300x

Nom

Noha

pavouci; Arachnida

300x

Nom

Noha

včela medonosná; Apis mellifera

150x

Nom

Nosní sliznice

příčný řez

180x

Obilka

příčný řez

300x

Obří chromozómy

slinné žlázy, larvy pakomárů

600x

NH

Obří chromozómy

slinné žlázy, larvy pakomárů

600x

PL

Obří chromozómy

slinné žlázy, larvy pakomárů

430x

Obří chromozómy

slinné žlázy, larvy pakomárů

60x

Obří chromozómy

slinné žlázy, larvy pakomárů

100x

NH

Obří chromozómy

slinné žlázy, larvy pakomárů

150x

Obří chromozómy

slinné žlázy, larvy pakomárů

600x

Nom

Obří chromozómy

slinné žlázy, larvy pakomárů

1500x

NH

Obří chromozómy

slinné žlázy, larvy pakomárů

300x

Nom

Oddenek

konvalinka

300x

PL

Oddenek

konvalinka

80x

NH

Oddenek

příčný řez; kapraď samec

150x

Pol

Oddenek

příčný řez; kapraď samec

150x

Perloočka

Daphnia sp.; totální preparát; karmín

150x

Nom

Pero ptáka

Aves

150x

Nom

Pijavka

příčný řez

180x

Placenta

řez; žena; hematox. eosin

300x

Nom

Placenta

řez; žena; hematox. eosin

600x

Plasmodium

P. Berghei

1500x

Plodnice rouška

stopkovýtrusná houba; příčný řez

60x

NH

Pneumococcus

3000x

Pneumococcus

3000x

NH

Prostata

muž

600x

Pupečník

60x

NH

Pupen

podélný řez; šeřík obecný

60x

NH

Pylová zrna

totál. prep.; líska obecná; Corylus avellana

600x

Nom

Roztoči

totální preparát; Acarina

300x

Nom

Řapík

příčný řez; stulík

100x

NH

Řapík

příčný řez; šeřík obecný

150x

Slezina

savec, řez

600x

Slinná žláza

člověk

400x

Složené oko

hmyz; Insecta

600x

Nom

Spermie

muž

1500x

Nom

Srdce

savec

600x

Nom

Stigma

otvor do vzdušnice; vzdušnicovci

150x

Nom

Stonek

podél. řez radiál.; zdřevn. stonek

150x

Nom

Stonek

podél. řez tangenc. zdřevn. stonek

60x

Stonek

podélný řez; kukuřice setá

80x

NH

Stonek

podélný řez; kukuřice setá

400x

Stonek

příč. řez; zdřevn.stonek borovice

60x

NH

Stonek

příčný řez; dýně okurka

150x

Nom

Stonek

příčný řez; dýně okurka

60x

NH

Stonek

příčný řez; kukuřice setá

60x

Stonek

příčný řez; Lactuca

60x

NH

Stonek

příčný řez; podražec

80x

Stonek

příčný řez; podražec

120x

NH

Stonek

příčný řez; vojtěška

80x

NH

Streptococcus

grampozitivní

1500x

Streptococcus

grampozitivní

1500x

NH

Streptococcus

grampozitivní

3000x

Svalovec stočený

opouzdřená larva, v příčně pruh. svalu

500x

PL

Škrkavka dětská

příčný řez

25x

Škrkavka dětská

vajíčka

800x

NH

Šroubatka

Spirogyra sp.; totální preparát; dobarveno

150x

Nom

Šroubatka

Spirogyra sp.; totální preparát; dobarveno

150x

Štěnice

100x

NH

Šupina ryby

totální preparát; karmín

300x

Nom

Šupiny ryby

totální preparát; karmín

150x

Nom

Tasemnice

Taenia sp.; tělní článek; karmín

60x

NH

Tasemnice

příčný řez; Hematoxylin eosin

90x

Tenké střevo

člověk

250x

Tkáňová kultura

HeLa buňky, A,M

2400x

NH

Tkáňová kultura

HeLa buňky, M,P

2000x

PL

Tlusté střevo

polosilný řez EPON; myš; toluidinová modř

360x

Trepka velká

Paramecium caudatum z kultury; dobarveno

600x

Trichomonas

T. foetus;z kultury

2000x

NH

Trichomonas

z kultury; Giemsa

3000x

NH

Trichophyton

T. mentagrophytes z kultury

600x

NH

Trypanosoma

2000x

Ústní ústrojí

moucha domácí; Musca domestica

300x

Nom

Varlata

příčný řez; myš

180x

Ventricillium

600x

NH

Veš dětská

Pediculus capitis; imago+vajíčko; Homo sapiens

60x

Veš dětská

Pediculus capitis; larva+vajíčka; Homo sapiens

60x

NH

Veš muňka

Phthirius pubis; larva+vajíčko; Homo sapiens

60x

NH

Veš muňka

Phthirius pubis; samec+vajíčka; Homo sapiens

60x

NH

Veš muňka

Phthirius pubis; samice+vajíčka; Homo sapiens

60x

NH

Výtrusnice

kapraď samec; totální preparát

100x

Vzdušný kořen

150x

Základ květu

příčný řez;poupě lilie zlatohlavé

60x

Zákožka svrabová

300x

Nom

Žížala obecná

Lumbricus sp.; příčný řez; Hematoxylin eosin

60x

Žížala obecná

příčný řez; Hematoxylin eosin

80x

 

Fotografováno na mikroskopech firmy OLYMPUS.

Uváděné zvětšení odpovídá fotografii o šířce 13 cm. Použité zkratky mikroskopických technik:
  
Nom ... diferenciální interferenční kontrast Nomarského
  
PL .... pozitivní fázový kontrast
  
NH ... negativní fázový kontrast
  
Pol ... polarizační mikroskopie
  
MK ... modulační kontrast
  bez zkratky ... světlé pole

 

© 2014 MANTIS, Plzeň 326 00, Částkova 93
 
MANTIS